Lễ ký kết & trao chứng nhận của Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM với Đối Tác Chiến Lược tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lễ ký kết & trao chứng nhận của Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM với Đối Tác Chiến Lược tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Hành trình tư vấn giáo dục, định hướng sớm cho trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức