CON TRẺ NGHỊCH NGỢM NƠI CÔNG CỘNG, NGƯỜI MẸ HIỂU BIẾT ĐÃ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Trẻ em được giáo dục cẩn thận đều rất hiểu biết. Cho dù đó là ở nhà hay ở ngoài, chúng đều có thể cư xử tốt với những người xung quanh, không tạo ra rắc rối cho người khác. Khi con bạn bị người khác trách mắng là “một đứa trẻ nghịch ngợm”, “không…