VMIT tổ chức sự kiện tại Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn