TS Vũ Thu Hương khuyên các bố mẹ Việt: “Đừng sống hộ con, hãy trả lại tự do cho bọn trẻ!”.