Kathryn DeWitt đã thú nhận giới tính thật của mình và sống một cuộc sống như cô mong muốn.