Trang chủ / Media

Media

TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC CON VẬT

Chúng ta đều biết rằng Vịt có sở trường là bơi; Đại bàng có khả năng bay rất cao và rất xa; Gấu về mùa đông thì cần phải ngủ; Kangaroo có khả năng chạy rất giỏi nhưng chỉ chạy bằng 2 chân sau; Sóc có thế mạnh là leo ...

Xem thêm »