Trang chủ / Sự kiện / Hình ảnh sự kiện VMIT tại Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn

Hình ảnh sự kiện VMIT tại Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn

Ngày 11/12/2014 VMIT đã cùng các học sinh của trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn tham gia lễ hội mùa đông tại trường , thông qua đó giới thiệu về ngành Sinh trắc học vân tay ( Dermatoglyphics ) tại Việt Nam, VMIT là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển ngành này . Tại lễ hội, các em học sinh và phụ huynh được scan vân tay và tư vấn tính cách miễn phí, đa số các phụ huynh đều cảm thấy thuyết phục về độ chính xác và tin cậy của phương pháp khoa học tiên tiến này.

Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn