Trang chủ / Hệ thống NPP/ TĐL/ ĐL / Tổng đại lý VMIT – CÔNG TY TNHH MINH TRÍ KHÁNH HÒA

Tổng đại lý VMIT – CÔNG TY TNHH MINH TRÍ KHÁNH HÒA

TỔNG ĐẠI LÝ VMIT

icon-150x150

CÔNG TY TNHH MINH TRÍ KHÁNH HÒA

Điện thoại: 0972 231 201

Địa chỉ: 100 Hoàng Hoa Thám – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Website: www.minhtrikhanhhoa.com

Email: congtyminhtri.khanhhoa@gmail.com